HTML

Szatmárfigyelő

Az ellentmondások országa, "Szatmárország" Tele okos, becsületes, törekvő emberrel. Talán ezért is nem jut az 5-ről a 6-ra. Mi lehet a lassú fejlődés oka?

Friss topikok

V. jelentés a földről- Szabolcs- Szatmár- Bereg (részlet)

Tűzfal 2014.01.13. 15:59

Ángyán József nagyszabású munkájának megyénkről szóló részletét osztjuk meg Önökkel.

forrás: http://angyanjozsef.blog.hu/2013/12/30/v_jelentes_a_foldrol

(az írásban következetesen "Nagykeresztes"-nek átnevezett település valószínűleg Nagyszekeres község.)

 15.      Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  

A Nemzeti Földalapkezelő (NFA) valamint a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI) és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (HNPI) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2013. szeptember 1-ig összesen 114 földrészletre írt ki földbérleti pályázatot. Az eddig kiírt pályázatok állásának statisztikai adatait a 15.1. táblázat foglalja össze és a 15.1. ábra szemlélteti.

15.1. táblázat: Az állami földbérleti pályázatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sarokszámai

Pályázat állapota

Pályázat-szám

(db)

Terület

Földérték

összes

(ha)

átlag (ha/pályázat)

összes

(AK)

átlag (AK/ha)

Eredményes

32

800

25,0

5.153

6,4

Eredménytelen

17

94

5,5

1.077

11,5

Visszavont

3

19

6,3

146

7,8

Folyamatban

62

1.952

31,5

23.334

12,0

-    BNPI + HNPI

12

485

40,4

2.677

5,5

-    NFA

50

1.467

29,3

20.657

14,1

Összesen

114

2.865

25,1

29.710

10,4

                                                  15.1. ábra: A kiírt pályázatok állapota

A megpályáztatott 114 földrészletből (pályázati blokkból) álló 2.865 ha területből eddig 24 településen, összesen 52 földrészleten, bérleti egységen hirdettek eredményt. Ezek közül mindössze 800 hektár – összesen 5.153 aranykorona (AK) értékű - területen kialakított 32 blokk esetében volt a pályázat sikeres, 17 blokk (94 ha és 1.077 AK) esetében viszont sikertelennek minősült, 3 blokk (19 ha és 146 AK) pályázatát pedig érvénytelennek minősítették és visszavonták. A 32 szerződéssel eddig eredményesen bérbe adott 800 ha állami földterület a meghirdetett megyei területeknek csupán 27,9%-a.

Feltűnő az is, hogy a megpályáztatott  terület közel 70!%-án, 62 blokk (1.952 ha és 23.334 AK) esetében – bár a döntési határidő már lejárt - még nem hirdettek hivatalos eredményt, azok a pályázat kiírójának honlapjára nem kerültek fel (15.1. ábra). Ezek közül 12-t a Bükki és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI + HNPI), 50-et pedig a Nemzeti Földalapkezelő (NFA) írt ki. Ezen a meghirdetetthez képest nagy területen az eredményhirdetés halogatása vélhetően arra utal, hogy ezekkel - az eddig bérbe adottakhoz képest nagyobb területű, egybefüggő - birtoktestekkel kapcsolatban igen nagy lehet a „háttér-tülekedés”, és a „maffia-családok” feltehetőleg még nem tudtak megegyezni. Az is valószínű, hogy a korábbi botrányok miatt lett ezek esetében is feltűnően óvatosabb a tárca vezetése a döntések meghozatalával és közzétételével, így nem folyamatosan, hanem egyszerre fogja az eredményekkel sokkolni a közvéleményt. Az igazán nagy területek bérbe adása ugyanis csak most ősszel következik. A bérbe adásra váró 62 blokk átlagos mérete 31,5 hektár, de vannak köztük szép számmal– pl. Kispaládon, Nyírteleken, Nyíregyházán, Sonkádon, Újfehértón, vagy éppen Tiszadobon – az 50 hektárt jócskán meghaladó, a 100! hektárt is megközelítő, egyben meghirdetett földrészletek. Ezekért a háttérben bizonyára komoly harc folyik az „erős érdekérvényesítő képességű” csoportok között.

Az eddig eredményesen bérbe adott területek átlagos blokkmérete (egy pályázattal elnyert terület nagysága) 1 és 119! ha között változva – 25 ha. Ez az adat azonban arra vonatkozóan nem ad eligazítást, hogy egy adott pályázó vagy érdekeltségi kör mekkora terület földbérleti jogát szerzi meg, hiszen a pályázati kiírás arra vonatkozóan nem tartalmaz korlátozó rendelkezést, hogy adott pályázó illetve érdekeltségi kör hány pályázatott adhat be, illetve hány egység bérleti jogát szerezheti meg!  Ehhez a nyertes pályázatok részletes elemzésére van szükség.

Nyertes érdekeltségek, területek, birtoktestek, földérték

Az NFA és a két NPI maga összesítéseket egyáltalán nem készít, ill. nem közli ezek eredményeit, sőt megnehezíti az átfogó képalkotást. Olyan formában és különböző adatbázisokban hozza ugyanis nyilvánosságra az adatokat, hogy az összetartozó információk csak nehezen egyesíthetők, ezért ezeket az elemzéseket – nagy munkával és többek segítséget is igénybe véve – magam végeztem el. Ennek legfontosabb eredményeit a 15.2/a. és 15.2/b. táblázatban foglaltam össze, illetve a 15.2. és 15.3. ábrán szemléltetem. Ezek alapján az alábbi néhány fontosabb összegző megállapítás tehető.

 • A beadott pályázatok becsült – az NFA által nem közölt – száma meghaladhatta a 150-et, közülük azonban csupán 25 pályázó volt nyertes, akikkel 32 szerződést kötött az NFA.
 • A bérbe adott területek több mint felét, 428 ha-t mindössze 2 pályázó 6 nyertes pályázattal szerezte meg. A pályázók felső 8!%-a tehát az összes aranykorona érték 36%-át, továbbá a földterület 53,5!%-át kapta.
 • Az átlagos területnagyság e felső kategóriában, egy nyertes pályázatra vetítve 71 ha, ami a VM által hangoztatott átlagnak több mint 3,5-szerese.
 • A legnagyobb terület, 276 hektár, (az eddig bérbe adott összterület 34,5!%-a) bérleti jogát az Adrivikk Kft. szerezte meg Nyírmadáról. E céget Gál István követi Jándról 152 hektárral (19%).
  • A skála másik végét a 20 ha alatti terület bérleti jogához jutott 18 pályázó, a megyei nyertes pályázók 72!%-a jelenti. A szereplőknek ez a köre valóban az átlagjavító propaganda-alanyok” szerepkörébe került, hiszen a szereplők közel 3/4-edét adva a bérbe adott területeknek kevesebb mint 20%-át, mindössze 159 ha-t, az összes aranykorona értéknek pedig 32%-át volt képes megszerezni. Az e legkisebb 18 pályázó körében elnyert átlagterület csupán 8,8 hektár, ami a felsőházi kategóriában elnyert átlagterületnek (71 ha) alig 12%-a.

15.2/a. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye állami földbérleti pályázatainak nyertesei

 Érdekeltségek/ székhely/lakhely

Megye

Települések

Elnyert

szerződés

aranykorona

terület

db

%

AK

%

ha

%

  1. Adrivikk Kft.: Nyírmada[1]

Sz.Sz.B.

Ófehértó

4

12,5

1.266

24,6

276

34,5

  2. Gál István: Jánd

Sz.Sz.B.

Jánd

2

6,3

586

11,4

152

19,0

 • 100-300 ha közötti (1-2.) 2 nyertes érdekeltség 2 pályázója összesen

6

18,8

1.852

36,0

428

53,5

  3. Sápi Ferenc: Rohod

Sz.Sz.B.

Jánd, Kisvárda

3

9,3

252

4,9

68

8,5

  4. Szilágyi Zsolt: Nyírkércs[2]

Sz.Sz.B.

Nyírtét, Ófehértó

2

6,3

466

9,0

51

6,4

 • 50-100 ha közötti (3-4.) 2 nyertes érdekeltség 2 nyertes pályázója

5

15,6

718

13,9

119

14,9

  5. Nagy Roland: Garbolc

Sz.Sz.B.

Kishódos

1

3,1

368

7,1

44

5,5

  6. Diószegi Olivér: Zsarolyán[3]

Sz.Sz.B.

Nagykeresztes

1

3,1

320

6,2

29

3,6

  7. Gazdóf Katalin: Tiszalúc[4]

Sz.Sz.B.

Tiszadob

1

3,1

251

4,9

21

2,6

 • 20-50 ha közötti (5-7.) 3 nyertes érdekeltség 3 nyertes pályázója

3

9,3

939

18,2

94

11,7

 • 10-20 ha közötti (8-14.) 7 nyertes érdekeltség 7 pályázója összesen

7

21,9

907

17,6

102

12,8

 • 10 ha alatti (15-25.) 11 érdekeltség 11 pályázója összesen

11

34,4

737

14,3

57

7,1

A 25 nyertes érdekeltség 25 pályázója mindösszesen

32

100,0

5.153

100,0

800

100,0

A.) 100 ha feletti legnagyobb nyertesek

Megnevezés

Összes

100 ha feletti

100 ha feletti (%)

nyertes

Érdekeltség (db)

25

2

8,0

Pályázó személy/cég (fő/db)

25

2

8,0

Pályázat (db)

32

6

18,8

Földterület (ha)

800

428

53,5

Földérték (összes Aranykorona)

5.153

1.852

35,9

B.) 20 ha alatti „ átlagjavító” nyertesek

Megnevezés

Összes

20 ha alatti

20 ha alatti (%)

nyertes

Érdekeltség (db)

25

18

72,0

Pályázó személy/cég (fő/db)

25

18

72,0

Pályázat (db)

32

18

56,3

Földterület (ha)

800

159

19,9

Földérték (összes Aranykorona)

5.153

1.644

31,9

A legnagyobb nyertes érdekeltségek

A legnagyobb - 100 ha-nál nagyobb területet elnyert -  2 pályázó (Szabó Csaba földügyi miniszteri biztos szavaival: „az olimpiai érmesek”) 6 nyertes pályázattal 428 ha állami földterület 20 éves bérleti jogához jutott, és ezzel az eddig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében bérbe adott területek több mint felét megszerezte. Ezen pályázók és bérbe kapott területeik fő jellemzőit (település, NFA azonosító, terület, művelési ág, aranykorona/föld/ érték) a megyei fejezet melléklete részletesen tartalmazza. Leglényegesebb elemeit az alábbiakban foglalom össze.

 • Adrivikk Kft.: a korábban Gávavencsellőn alapított, Cg. 15-09-067 468 cégjegyzékszámú Kft. székhelyét 2012. 10. 16-án, a pályázati folyamat során helyezték át Nyírmadára[5], és főprofilját ekkor változtatták egyéb szarvasmarha tenyésztésre. Korábbi székhelyét Gávavencsellőn – egy Tiszabercelen található telephellyel együtt - fiókteleppé minősítették át. A Kft képviseletre jogosult ügyvezetője, vezető tisztségviselője az a - Budai Gyula VM államtitkár rokonsági köréhez tartozó, Gávavencsellő Gizella majorban élő - Gerzsánszki Lajos, aki Borsod-Abaúj-Zemplén megyében családtagjai két cégével, a Karmopol-Agro Kft. valamint a Mercato Finanszírozó Kft. révén 34 nyertes pályázattal, összesen 774 hektár állami földterület bérleti jogát már korábban, 2012. április és november között megszerezte. Az a B.A.Z. megyében eddig bérbe adott területek 12,5 %-a, amivel az abban a megyében állami földbérlethez jutottak között is az első helyre került, „olimpiai aranyérmes” lett.  A Karmopol-Agro Kft. ezen felül - az NFA - bírósági döntést követően kénytelenül kiadott, és a Blikk által nyilvánosságra hozott - listája szerint pályáztatás nélküli megbízási szerződéssel további 34! db állami földrészlet bérleti jogához jutott. (Lásd a részleteket a B.A.Z. megyei fejezetben!)  Az Adrivikk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egyébként 2013 első negyedévében az MVH adatai szerint még Gávavencsellőről részesült több mint 34 millió Ft. agrár- és vidékfejlesztési támogatásban.[6] A cég az új székhelyről, Nyírmadáról 4 nyertes pályázattal, összesen 276 hektár, 1.266 aranykorona értékű állami földterület bérleti jogát szerezte meg Ófehértón, ami a VM által hangoztatott, egy nyertes pályázónak juttatott 20 ha-os méretnek közel 14!-szerese. (átlagos földérték: 4,6 AK/ha, átlagos blokkméret – 69 ha). Ez a megyében eddig bérbe adott területek 34,5 %-a, amivel a megyében állami földbérlethez jutottak között az első helyre került, „olimpiai aranyérmes” lett.   (Ófehértó: HU32-30134, HU32-30136, HU32-30137, HU32-30138, 43+52+62+119 ha szántó, legelő, kivett út, árok). A Gerzsánszki – Budai? – rokonság így eddig pályázati úton 2 megyében, 3 tőkés társasággal, 38 nyertes pályázattal összesen 1.050 ha állami földbérlethez jutott, amelyhez még pályáztatás nélküli megbízási szerződéssel megszerzett, ismeretlen területnagyságú, 34! db állami birtoktest is járul.
 • Gál István: állategészségügyi üzemmérnök a Beregből, Jándról, aki a szövetkezet felbomlása után családi gazdálkodásba kezdett. A család elsősorban állattenyésztéssel, tejelő szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozik: 35 db tejelő szarvasmarhájuk, 25 db hús marhájuk, 20 db szürke marhájuk van, emellett egy tucat lovat is tartanak. Kisbéri Félvérek tenyésztésével és falusi turizmussal is foglalkoznak. Gazdaságuk és kapcsolódó vendéglátásuk a Szövetség az Élő Tiszáért (SZÖVET) védjeggyel rendelkezik. 70 hektár saját földjük van, amelynek 80%-át fűvel, lucernával vetik be. Emellett 190 ha legelőt bérelnek, ahol májustól-novemberig legeltetnek. A szemes takarmányt vásárolják az állatoknak, mert tapasztalatuk szerint a beregi rossz minőségű földeken nehéz lenne azt nyereségesen megtermelni. A tejet éves szerződés alapján közvetlenül a tejiparnak, a vágómarhákat felvásárlón keresztül értékesítik. A szürke marhát első sorban nosztalgiából és a vendégek kedvéért tartják. Részt vesznek az AKG programban. 2 nyertes pályázattal, összesen 152 hektár, 586 aranykorona értékű állami földterület bérleti jogát szerezte meg saját településén (átlagos földérték: 3,9 AK/ha, átlagos blokkméret – 76 ha). Ez a megyében eddig bérbe adott területek 19 %-a, amivel a megyében állami földbérlethez jutottak között a második helyre került. (Jánd: HU32-30125, HU32-30126, 33+119 ha legelő, kivett árok).

Helyi lakosok, helyben lakó gazdálkodó családok

Ha az eredmények alapján a helyben lakó, gazdálkodó és állami földre pályázó családok, helyi közösségek helyzetét vizsgáljuk, akkor ezt jól jellemzi a helyi lakosok, helyi érdekeltségek által elnyert bérleti egységek száma, területe, de mindenekelőtt az összes bérbe adott területhez viszonyított aránya. Ezt szemlélteti a 15.3. táblázat és a 15.4. ábra.

15.3. táblázat: Az összes és a helyi lakosok által elnyert birtoktestek száma és területe

Település

Bérleti egységek

száma

területe

összes (db)

helyiek

(db)

összes

(ha)

helyiek

(ha)

 1. Barabás

1

-

16

-

 1. Csenger

2

2

31

31

 1. Fehérgyarmat

1

1

6

6

 1. Hodász

1

-

7

-

 1. Jánd

4

2

197

152

 1. Kishódos

1

-

44

-

 1. Kisvárda

1

-

23

-

 1. Kocsord

1

1

5

5

 1. Mátészalka

1

1

6

6

 1. Mezőladány

1

1

3

3

 1. Nagyhalász

1

-

6

-

 1. Nagykeresztes

1

-

29

-

 1. Nyíregyháza

1

1

7

7

 1. Nyírkárász

1

1

8

8

 1. Nyírkáta

1

1

12

12

 1. Nyírtét

1

-

18

-

 1. Ófehértó

5

-

309

-

 1. Olcsva

1

-

3

-

 1. Papos

1

-

11

-

 1. Tiszaadony

1

-

4

-

 1. Tiszabecs

1

1

15

15

 1. Tiszadob

1

-

21

-

 1. Újfehértó

1

-

17

-

 1. Vasmegyer

1

-

4

-

A 24 település összesen

32

12

800

245

A táblázat és az ábra alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.

 • A 24 település közül 10 esetében részesült a település földjeiből (legalább részben) helyi lakos, azaz az adott településen bejelentett állandó lakcímmel rendelkező személy, ill. helybeli, ott székelő cég.
 • A 32 elnyerhető birtoktestből 12 db (37,5%), a teljes bérbe adott 800 ha földterületből pedig 245 ha (30,6%) került helyi lakosokhoz (15.4. ábra).
 • A 20 hektárnál nagyobb területű 11 blokk közül csupán 2-t (18,2%) szereztek meg helybeliek, 9-et viszont más településen lakók nyertek.

A települések eltérő „érdekérvényesítő képessége”

Az egyes települések érdekérvényesítő képességében is jelentős eltérés mutatkozik. Vannak települések, ahonnan pályázva senki nem nyert, sőt a saját területüket is más településekről pályázók szerezték meg. Vannak viszont települések, amelyek pályázói nemcsak a saját település, de más települések területeit is meg tudták szerezni.

A 15.4. táblázat azokat a vesztesnek tekinthető településeket sorolja fel, ahol voltak eredményes földbérleti pályázatok, de a helyben lakó, pályázó, gazdálkodó családok nem jutottak állami földbérleti lehetőséghez.

15.4. táblázat: Azok a települések, ahol a helybeli pályázók nem jutottak állami földbérlethez

Település

Eredményes pályázatok

(db)

(ha)

 1. Ófehértó

5

309

 1. Kishódos

1

44

 1. Nagykeresztes

1

29

 1. Kisvárda

1

23

 1. Tiszadob

1

21

További 9 település összesen

9

86

A 14 vesztes település összesen

18

512

A táblázatban szereplő adatok alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.

 • Az eredményes földbérleti pályázatok által érintett 24 település közül 14 településen nem volt helybeli nyertes pályázó. Az érintett települések közel 60 %-a vesztesnek tekinthető, hiszen helyiek – bár pályáztak - nem jutottak saját határuk földjeihez, így ezek a települések semmiféle módon (közvetlen: adók, járulékok; közvetett: munkahely, vásárlóerő növekedés, népesség megtartás, stb.) nem részesülnek az állami földek bérbeadása révén keletkező jövedelemből.
 • A 14 vesztes településen 18 bérleti egységben összesen 512! ha állami földterület bérleti joga került más településen élőkhöz. A legnagyobb vesztes település kétség kívül Ófehértó, ahol 5 nyertes pályázat alapján 300! ha-t meghaladó állami területet adtak más településről származó pályázóknak bérbe.

A 15.5. táblázat és a 15.5. ábra azokat a településeket mutatja, ahonnan – a lak- ill. székhely-adatok alapján - a legtöbb nyertes kikerült, ahova tehát a vesztes településekről a föld haszna vándorol.

15.5. táblázat: A nyertesek lakhely/székhely szerinti megoszlása (%) az elnyert terület alapján

A nyertesek lakhelye/székhelye

Bérleti egységek

száma


(db)

területe

összes (ha)

arány (%)

településenkénti

halmozott

 1. Nyírmada

4

276

34,5

34,5

 1. Jánd

2

152

19,0

53,5

 1. Rohod

3

68

8,5

62,0

 1. Nyírkércs

2

51

6,4

68,4

 1. Garbolc

1

44

5,5

73,9

 1. Csenger

2

31

3,9

77,8

 1. Zsarolyán

1

29

3,6

81,4

 1. Mátészalka

3

24

3,0

84,4

 1. Tiszalúc

1

21

2,6

87,0

További 13 település összesen

13

104

13,0

100,0

A 22 település mindösszesen

32

800

100,0

-

A táblázat és az ábra információi alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.

 • A bérbe adott állami területeket 22 településen élő pályázók nyerték. A területek több min 53!%-ának bérleti jogát megszerző nyertes pályázók az összesen érintett 22 település közül mindössze 2! településről kerülnek ki.
 • A rangsor élén Nyírmada található, amely abszolút győztes pályázója, az Adrivikk Kft.  révén 4 nyertes pályázattal 276 ha bérleti jogát szerezte meg. Ez a megyében eddig bérbe adott területeknek közel 35!%-a.
 • Az élen álló települést sorrendben Jánd (Balogh Zsolt), Rohod (Sápi Ferenc) valamint Nyírkércs (Szilágyi Zsolt) követi. E három település pályázói révén 152, 68 ill. 51 ha földterület bérleti jogát szerezte meg, amely a megyében eddig bérbe adott területeknek további 19, 9 ill 6%-a.
 • A felsorolt 4 település pályázói révén a megyében eddig bérbe adott állami földterület több mint 2/3-adát megszerezte.

 

Mellékletek (részlet)

1. melléklet: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyertesek és bérbe kapott területeik fontosabb adatai (Forrás: az NFA honlapján közzétett hivatalos adatok,

2013. szeptember1-ei állapot)

100 - 300 ha közötti nyertes érdekeltségek és pályázók

Azonosító (NFA kód)

Megye

Település

Terület (ha)

Összes

AK érték

Átlagérték (AK/ha)

Művelési ág

Hirdetmény dátuma

  1.) Adrivikk Kft. (4564 Nyírmada, Bázistelep o135/1. hrsz..)  

HU32-30134

Sz.Sz.B.

Ófehértó

42,6

106

2,5

szántó, legelő, kivett árok

2012.12.15.

HU32-30136

Sz.Sz.B.

Ófehértó

52,1

256

4,9

szántó, legelő, kivett út, árok

2012.12.15.

HU32-30137

Sz.Sz.B.

Ófehértó

61,5

369

6,0

szántó, kivett út

2013.08.22.

HU32-30138

Sz.Sz.B.

Ófehértó

119,3

535

4,5

szántó, legelő, kivett út, árok

2013.08.22.

Adrivikk Kft. összesen

275,5

1.266

4,6

szántó, legelő, kivett út, árok

2012.12.15.-2013.08.22.

  2.) Gál István (4841 Jánd, Rákóczi u. 59.)

HU32-30125

Sz.Sz.B.

Jánd

33,0

124

3,8

legelő

2012.06.04.

HU32-30126

Sz.Sz.B.

Jánd

119,1

462

3,9

legelő, kivett árok

2012.06.04.

Gál István összesen

152,1

586

3,9

 legelő, kivett árok

2012.06.04.

50 - 100 ha közötti nyertes érdekeltségek és pályázók 

Azonosító (NFA kód)

Megye

Település

Terület (ha)

Összes

AK érték

Átlagérték (AK/ha)

Művelési ág

Hirdetmény dátuma

  3.) Sápi Ferenc (4563 Rohod, Szabadság u. 15.)

HU32-30027

Sz.Sz.B.

Jánd

10,3

43

4,2

legelő

2012.07.16.

HU32-30028

Sz.Sz.B.

Jánd

35,0

141

4,0

legelő, kivett árok

2012.07.16.

HU32-30105

Sz.Sz.B.

Kisvárda

22,5

68

3,0

szántó, nádas

2013.02.19.

Sápi Ferenc összesen

67,8

252

3,7

szántó, legelő, nádas, kivett árok

2012.07.16.-2013.02.19.

  4.) Szilágyi Zsolt (Nyírkércs, Fő u. 65.)

HU32-30123

Sz.Sz.B.

Nyírtét

18,0

183

10,2

szántó, nádas

2012.12.15.

HU32-30135

Sz.Sz.B.

Ófehértó

33,1

283

8,6

szántó, kivett út

2013.08.22.

Szilágyi Zsolt összesen

51,1

466

9,1

szántó, nádas, kivett út

2012.12.15.-2013.08.22.

Címkék: Ángyán József Jelentés a földről

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://szatmarfigyelo.blog.hu/api/trackback/id/tr615756470

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.